Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Beek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Beek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 10 december 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo € 28.000. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 0,7 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 19,6 miljoen (waarvan winst van € 13,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,1 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 december 2010. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat toch immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 7,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - alweer geheel onnodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 februari 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2014. Alweer, geen reactie, want  "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2012-2014 de verantwoording over de uitgaven van belastinggeld van € 7,6 miljoen. Wat hoefden we allemaal niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus nagenoeg geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Beek dd. 23 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Beek dd. 7 februari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Beek dd. 19 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Beek dd. 15 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Beek dd. 10 december 2008
Terug > begin