Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Bedum

Ook de jaarrekeningen van gemeente Bedum zijn onbetrouwbaar en dus misleidend en dus alleen maar bruikbaar in de open haard. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt genoemd, is niet het werkelijke saldo; wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, komt niet overeen met de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Bedum meldde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid, ontdekte Leo Verhoef, was het saldo ongeveer nihil.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 8 januari 2007. De gemeenteraad gooide de brief onmiddellijk in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 december 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,1 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen was dus grotendeels niet nodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 oktober 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 5,3 miljoen (waarvan winst van € 6,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,7 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen was dus totaal niet nodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juli 2010. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 oktober 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,6 miljoen aan opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 september  2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Al met al missen we over de jaren 2004-2013 ruim € 15 miljoen ongemerkt uitgegeven belastinggeld. Waar is het gebleven? Waarom hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 december 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 1,8 miljoen was dus geheel onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 3 december 2014
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 2 september 2013
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 12 juli 2012
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 20 oktober 2011
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 14 juli 2010
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 16 oktober 2009
Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 18 december 2008
- Brief van gemeenteraad van Bedum dd. 26 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Bedum dd. 8 januari 2007
Terug > begin