Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Asten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Asten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,1 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst Onroerendezaakbelasting van  € 1,8 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 november 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het nadelig saldo € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid hield de gemeente € 2,9 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting, die in 2008 € 1,9 miljoen opbracht, was dus, precies zoals in 2006, alweer totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 januari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 1,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Al met al zijn we in de jaren 2009-2011 € 3,9 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Weg belastinggeld! Waaraan opgemaakt?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,9 miljoen over, waarvan circa € 5 miljoen van in de jaarrekeningen van voorgaande jaren opgenomen verplichtingen die blijkbaar opeens geen verplichtingen meer waren. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen was dus geheel en al overbodig!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 augustus 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waar zijn de gemiste € 1,8 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 4,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,8 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Asten dd. 28 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Asten dd. 5 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Asten dd. 14 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Asten dd. 29 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Asten dd. 17 november 2007
Terug > begin