Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Assen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Assen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 21 februari 2005 voor de misleidende jaarrekening over 2003. De gemeenteraad nam niet eens de moeite op die brief te reageren. Dus was de jaarrekening 2005 weer misleidend. (Leo Verhoef heeft de jaarrekening 2004 niet beoordeeld. Die moest eerst voor veel geld gekocht worden (wat wettelijk helemaal niet mag). Was er wat te verbergen?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 4 december 2006 opnieuw. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in 2006 € 5,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er € 11,7 miljoen overgehouden.
De OZB over 2005 en 2006 (in totaal € 21,4 miljoen) was dus totaal overbodig. (De wettelijk toegestane maximale verhoging in 2006 van 2% was dus wel heel bizar.) Dat mochten de Assenaren blijkbaar niet weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juli 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 3,2 miljoen opgegaan? De Onroerendezaakbelasting van € 9,7 miljoen was voor een groot deel overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 8,5 miljoen opgegaan? (Overigens hield de gemeente in de jaren 2005-2008 € 25,9 miljoen over. Waarom was dat nodig?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 45,6 miljoen. Blijkbaar mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2009 van € 10,5 miljoen totaal overbodig was. (Van het voordelig saldo van € 45,6 miljoen is € 53,5 miljoen winst behaald bij de verkoop van het energiebedrijf Essent. Zonder deze winst zou Assen dus een verlies hebben geleden van € 7,9 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,0 miljoen. Weg belastinggeld! Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 11,5 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 4,4 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 7,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 6,8 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,2 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 mei 2013. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert "ze" totaal niet, want "het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,4 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 20,1 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zelfs € 12,2 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 7,9 miljoen. Opnieuw waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 8,3 miljoen. Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een "licht negatief exploitatieresultaat" van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,8 miljoen.
Opvallend: in de jaarrekening 2014 (i.c. de balans per 31.12.2014) waren schulden/voozieningen opgenomen van € 50,1 miljoen die volgens de jaarrekening 2015 (i.c. de balans per 01.01.2015) niet bestonden. En dat alles met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2016. Geen reactie.
Later werd de jaarrekening op grond van nieuwe feiten herzien. Nu presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen; in werkelijkheid had de gemeente € 0,1 miljoen over gehouden. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 10,2 miljoen, wel mede dankzij de winst van € 9,2 miljoen bij de verkoop van een derde deel van de Enexis-aandelen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 15,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 6,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juli 2018. Geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.000. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 20,1 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en belangstellende burgers (zo die er zijn) zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 6 november 2018
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 2 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 30 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 6 mei 2014
- Brief van gemeenteraad van Assen dd. 7 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 21 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 18 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 27 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 5 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 15 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 15 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 4 december 2006
- Brief aan gemeenteraad van Assen dd. 21 februari 2005
Terug > begin