Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Arnhem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Arnhem deugen van geen kant. Wat als saldo van de opbrengsten en de kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie. Het is volstrekt onverantwoord op basis van dit soort jaarrekeningen belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld over de aanleg van een haven) te nemen. 
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 11,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 34,7 miljoen. Eenderde deel daarvan was dus overbodig.
Over de periode 2001-2007 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van baten en lasten van € 32 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een tekort van € 32 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 64 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al jaren achtereen voor deze zwaar misleidende (en dus gevaarlijke) jaarrekeningen. De Arnhemse gemeenteraad wist, na een aanvankelijke mededeling (brief dd. 5 november 1999) dat de jaarrekening wel goed moest zijn omdat een of andere accountant dat in een accountantsverklaring beweerde en na de reactie van Leo Verhoef daarop (brief dd. 2 december 1999) dat dat wel een heel domme reactie was, niet beter te presteren dan alle brieven van Leo Verhoef daarna voor kennisgeving aan te nemen of er zelfs helemaal niet op te reageren.
Voor de gemeenteraad van Arnhem is een goede controle op de besteding en verantwoording van de belastinggelden blijkbaar totaal onbelangrijk. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 17 juli 2007 opnieuw. Die alweer niet reageerde.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 mei 2008. De gemeenteraad reageerde niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denken de Arnhemse gemeenteraadsleden blijkbaar.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in dat jaar € 7,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 april 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in dat jaar € 4,1 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,0 miljoen. Wat moest er verborgen blijven? De strop van megalomane projecten, zoals een overdadig station?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in 2010 een verlies was geleden van € 5,6 miljoen. In werkelijkheid had de gemeente € 9,4 miljoen overgehouden. Waarom mocht niemand dat weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 mei 2012. Alweer, geen reactie, "want, ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Ten minste waren er verliezen van € 11,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opvallend: over de periode 2001-2012 presenteerde het gemeentebestuur (met instemming van de gemeenteraad) een voordelig saldo van € 27,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 74,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 102,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 april 2013. Alweer, geen renkele reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,2 miljoen. Het scheelt dit keer niet veel, maar fout=fout!
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 11,4 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen en daardoor de schulden en de rentelasten zich (on) aardig op.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 november 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs ietsjes meer, namelijk € 4,4 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 21,1 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 11,6 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Over de periode 2001-2015 presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 16,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 88,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 104,3 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 2,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 15,6 miljoen over.
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 november 2018. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 5 november 2018
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 7 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 25 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 1 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 1 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 27 april 2009
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 8 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 17 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 22 augustus 2006
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 24 mei 2006
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 4 juli 2005
- Brief van gemeenteraad van Arnhem dd. 14 september 2004
Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 3 augustus 2004
- Brief van college van b&w van Arnhem dd. 15 juli 2003
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 5 juni 2003
- Brief van college van b&w van Arnhem dd. 1 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 14 november 2001
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 2 december 1999
- Brief van college van b&w van Arnhem dd. 5 november 1999
- Brief aan gemeenteraad van Arnhem dd. 16 maart 1999
Terug > begin