Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Apeldoorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Apeldoorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Lees in het "Dossier: Apeldoorn" hoe Leo Verhoef de gemeenteraad al jaren achtereen waarschuwt voor misleidende jaarrekeningen en hoe de gemeenteraad het bestaat om de zaak niet te onderzoeken maar het aan het college overlaat om (uiteraard) te zeggen dat er niets aan de hand is.  Lees de ongelofelijke brief van het college van b&w van 23 november 1999. Verbaas u hoe de gemeenteraad zelfs niet in beweging komt na de reactie van Leo Verhoef hierop van 1 december 1999. Lees hoe de gemeenteraad het daarna niet meer de moeite waard vindt om te reageren op de brieven van Leo Verhoef op de jaar-in-jaar-uit misleidende jaarrekeningen.  Het zal je gemeenteraad maar zijn!

Het gemeentebestuur rapporteerde over de jaren 2000-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode zo'n € 82 miljoen over. Boekhoudfraude dus van € 81 miljoen. De Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 27 miljoen. Die had dus met groot gemak eens overgeslagen kunnen worden. Dat mochten de belastingbetalers van Apeldoorn blijkbaar niet weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 mei 2007. De brief bereikte de gemeenteraad niet eens. Een of ander "raadspresidium" onderschepte de brief en gooide die in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 19,9 miljoen over. De boekhoudfraude liep daardoor verder op naar ruim € 100 miljoen. (De opbrengst van de OZB was in 2007 € 30,4 miljoen. De Apeldoornse belastingbetalers mochten blijkbaar alweer niet weten dat die ook in 2007 grotendeels onnodig was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2008. De brief bereikte de gemeenteraad niet eens. Een of ander "raadspresidium" onderschepte de brief en gooide die in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar € 10,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,9 miljoen over. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 6,0 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2009. Een of ander "raadspresidium" onderschepte de brief en gooide die in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 47,6 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 61 miljoen. Hiervan bestaat € 50 miljoen uit verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Wat zijn de andere verliezen van € 11 miljoen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 mei 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 117,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 137,2 miljoen. Hiervan bestaat € 123 miljoen uit nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: in werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 24,8 miljoen.  De in 2011 gemelde verliezen op de grond- en bouwprojecten vielen mee: de "bouwgrondexploitatie" had nu een voordelig saldo van € 31,5 miljoen vanwege correcties op de eerder verwerkte verliezen en zelfs een stukje winst bij de verkoop van enkele projecten. Door dit geknoei in de cijfers werd wel gemaskeerd dat er dus bij al het andere een nadelig saldo was van (€ 24,8 - € 31,5 =) € 6,7 miljoen. Had de gemeenteraad dat in de gaten?
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 8,6 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 november 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 15,7 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Zonder deze speculatieverliezen zou de gemeente dus € 6,6 miljoen hebben overgehouden en had bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting (opbrengst 2013: € 40,5 miljoen) evenzoveel lager kunnen zijn!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert wel drie verschillende saldi van begrote opbrengsten en kosten, namelijk van € 0 miljoen, van "bijna € 5 miljoen negatief " en van nadelig € 7,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 10,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen zich (on)behoorlijk op! Van het (eigen) vermogen van de gemeente per 01.01.2010 van € 224 miljoen zal dan eind 2015 nog slechts € 20 miljoen over zijn!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4,3 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 9,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Inmiddels missen we over de afgelopen zeven jaar (2008-2014) zo'n € 38 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,4 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 1,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Later is de jaarrekening herzien op grond van nieuwe feiten. Het gemeentebestuur meldde nu een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,7 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 2,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 21,9 miljoen. Nu waren er winsten bij de grond- en bouwprojecten van € 20,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,9 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 22,9 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 47,2 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 6 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 10 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 3 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 1 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 28 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 25 mei 2011
- Brief van gemeenteraad van Apeldoorn dd. 23 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 27 mei 2009
- Brief van gemeenteraad van Apeldoorn dd. 17 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 27 mei 2008
- Brief van raadspresidium van Apeldoorn dd. 1 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 17 mei 2007
- Brief van gemeenteraad van Apeldoorn dd. 9 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 18 mei 2006
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 23 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 19 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 8 oktober 2002
- Brief van gemeenteraad van Apeldoorn dd. 5 februari 2002
- Brief van college van b&w van Apeldoorn dd. 31 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 15 januari 2002
- Brief van college van b&w van Apeldoorn dd. 11 januari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 27 november 2001
- Brief van college van b&w van Apeldoorn dd. 3 maart 2000
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 1 december 1999
- Brief van college van b&w van Apeldoorn dd. 23 november 1999
- Brief aan gemeenteraad van Apeldoorn dd. 17 augustus 1999
Terug > begin