Dossier: Eigen Huis
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 20 juli 2009

Directie van Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort

Betreft: Onroerendezaakbelasting en boekhoudfraude bij gemeenten

Geachte directie,

Al verschillende keren heb ik bij u de misstand onder de aandacht gebracht dat veel gemeenten maskeren dat zij onnodig teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting van hun burgers/belastingbetalers heffen en/of geheven hebben. Veel gemeenten presenteren in hun jaarrekeningen (veel) lagere saldi van opbrengsten en kosten dan de werkelijke saldi. Tegenwoordig noemen we dat "boekhoudfraude". Vereniging Eigen Huis zegt op te komen voor de belangen van haar leden, betalers dus van die ten onrechte geheven OZB. Opvallend is dat u met mijn waarschuwingen (tot op heden) niets gedaan heeft. Mede daardoor gaan gemeenten gewoon door met hun boekhoudfraude-praktijken. Mede daardoor keuren gemeenteraden die boekhoudfraude-praktijken achter elkaar goed. Uw leden hebben daardoor een schade gelopen van honderden miljoenen, nee: miljarden!, euro's!
Ik geef u als voorbeelden hoe de 3 grootste gemeenten het doen. Veel andere gemeenten doen niet anders. Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld hoe veel andere gemeenten het doen. De lijst met gemeenten die hetzelfde doen, telt al meer dan 150 gemeenten!
U vindt de schrikbarende uitkomsten van mijn onderzoek van de jaarrekeningen van de door mij onderzochte gemeenten en hoe "men" daarop (niet) reageert, uitgebreid op www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag".
Mag ik verwachten dat u als belangenbehartiger van uw leden-eigen-huizenbezitters voor uw leden in de bres springt om te zorgen dat ze de onnodig in de afgelopen jaren betaalde OZB terug krijgen? Het gaat om honderden miljoenen euro's!

Op www.leoverhoef.nl vindt u ook verschillende bevestigingen van de juistheid van mijn bevindingen: CBS, oud-minister Remkes (die – verbijsterend! – zegt het allemaal niet erg te vinden als gemeenten opbrengsten en kosten verzwijgen), Tweede Kamer-lid Kees Vendrik, de Raad van Tucht voor Accountants en anderen.

Bij mijn uitgebreide en jarenlange onderzoek van de jaarrekeningen van al die gemeenten viel het mij ook op dat er nogal wat gemeenten zijn die meer heffingen (afvalstoffen, riolering) opleggen, dan de werkelijke kosten. Het is allemaal gewoon met enig deskundig onderzoek uit de betreffende jaarrekeningen af te leiden. Merkwaardig, waarom heeft u dat onderzoek nooit gedaan?

Ik verwacht u en uw leden met mijn onderzoek en deze berichtgeving erover van dienst te zijn.

Ik verneem van u?

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Een klokkenluider die inmiddels uiteraard in de bijstand zit,


L.W. Verhoef