Dossier: Eigen Huis
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 september 2006

Directie van Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort

Betreft: Onroerendezaakbelasting en boekhoudfraude bij gemeenten

Geachte directie,

Al eerder heb ik bij u de misstand onder de aandacht gebracht van het feit dat veel gemeenten met boekhoudfraude maskeren dat zij onnodig teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting van hun burgers/belastingbetalers heffen en/of geheven hebben. Veel gemeenten presenteren in hun jaarrekeningen andere saldi van opbrengsten en kosten (baten en lasten) dan de werkelijke saldi. Vereniging Eigen Huis zegt op te komen voor de belangen van haar leden, betalers van die ten onrechte geheven OZB. Opvallend is dat u niets met mijn waarschuwingen gedaan heeft. Mede daardoor gaan gemeenten gewoon door met hun boekhoudfraude-praktijken. Mede daardoor keuren gemeenteraden die boekhoudfraude-praktijken achter elkaar goed. Uw leden hebben daardoor een schade gelopen van honderden miljoenen euro's!
Ik geef u als voorbeelden hoe de 3 grootste gemeenten het doen. Veel andere gemeenten doen niet anders.
Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld hoe veel andere gemeenten het doen. U vindt de schrikbarende uitkomsten van mijn onderzoek van de jaarrekeningen van de door mij onderzochte gemeenten en hoe "men" daarop reageert, uitgebreid op mijn website www.leoverhoef.nl.

Mag ik verwachten dat u als belangenbehartiger van uw leden-eigen-huizenbezitters voor uw leden in de bres springt om te zorgen dat ze de onnodig in de afgelopen jaren betaalde OZB terug krijgen? Het gaat om honderden miljoenen euro's!

Ik verwacht u en uw leden met mijn onderzoek en deze berichtgeving erover van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef