Dossier: Eigen Huis
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 mei 2002

Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort

Betreft: Verzwegen miljarden van gemeenten

Geachte Vereniging Eigen Huis,

De Vereniging Eigen Huis stelt regelmatig de verhogingen van de door de gemeenten aan de burgers opgelegde lasten aan de orde. Met name die van de OnroerendZaakBelastingen. Terecht!
Waarom zijn al die verhogingen nodig? Zeker als die verhogingen meer zijn dan het inflatiepercentage.
Zijn die verhogingen wel nodig?
Niet dus, als we mogen afgaan op de publicatie in Vrij Nederland van 2 maart 2002.
Gemeenten maken er blijkbaar gewoonte van miljoenen guldens, respectievelijk Euro's, eenvoudigweg buiten beeld te houden en niet aan de burgers te verantwoorden. In 2000 hielden de 30 grote gemeenten bijna ƒ 4 miljard (!!) buiten het zicht van de burgers. Als ze deze ƒ 4 miljard wèl hadden verantwoord, dan zouden al die OZB-verhogingen wel in een heel merkwaardig daglicht hebben gestaan.
Uit het overzicht in Vrij Nederland blijkt zelfs dat heel wat gemeenten de OZB voor 100% hadden kunnen overslaan om toch nog positief uit te komen.
Waarom hielden al die gemeentebesturen hun burgers voor de gek?
Ik denk dat de Vereniging Eigen Huis aan de bel zou moeten trekken.

In de publicatie in Vrij Nederland wordt ook mijn naam genoemd. Ikzelf heb meegewerkt aan het onderzoek van Vrij Nederland. Ik doe al jarenlang dit onderzoek naar financiële verslaggeving door lokale overheden. Voor nadere toelichtingen over wat er in "gemeenteland" aan de hand is, kunt u mij (ook) benaderen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef