Dossier: Consumentenbond
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 september 2006

Directie van de Consumentenbond
Postbus 1000
2500 Den Haag

Betreft: Lokale lasten en boekhoudfraude bij gemeenten,
             Motorrijtuigenbelasting en boekhoudfraude bij provincies

Geachte Consumentenbond,

Hierdoor breng ik u een misstand onder ogen die u niet zult vermoeden.
Inwoners van gemeenten, waarvan er velen lid zijn van uw bond, moeten Onroerendezaakbelasting betalen. Die OZB stijgt bijna ieder jaar maar weer, soms met percentages die de inflatie te boven gaan. Maar wie controleert hoe nodig die heffing is en hoe noodzakelijk al die verhogingen wel zijn? Is die OZB echt wel nodig om de gemeentelijke financiën "rond" te krijgen? Waar blijft het geld? Wordt het besteed of blijft het ongebruikt op bankrekeningen staan?
Autobezitters, waarvan er velen lid zijn van uw bond, moeten Motorrijtuigenbelasting betalen. Een aanzienlijk deel daarvan zijn provinciale opcenten die regelrecht naar de betreffende provincies gaan. Heeft u wel eens onderzocht hoe nodig die heffing van die opcenten is? Zijn die opcenten echt nodig om de provinciale financiën "rond" te krijgen? Heeft u wel eens onderzocht wat er met die opcenten gebeurt? Weet u zeker dat die opcenten niet (voor een groot deel) ongebruikt op riante depositorekeningen worden bijgeschreven, waardoor deze of gene provincie eigenlijk in belangrijke mate een beleggingsclub is geworden?

Ik heb daar onderzoek naar gedaan. De uitkomsten zijn schrikbarend.
Bij veel gemeenten wordt met hulp van boekhoudfraude verzwegen dat een groot deel, soms wel 100%, van die OZB totaal niet nodig was om de gemeentelijke financiën "rond" te krijgen. En wat te denken van de opcenten Motorrijtuigenbelasting, waarvan door verschillende provincies met boekhoudfraude wordt gemaskeerd dat die alleen maar leiden tot nog hogere depositorekeningen?

Ik geef u als voorbeeld hoe de 3 grootste gemeenten het doen. Veel andere gemeenten doen het niet anders.
Ik geef u als voorbeeld hoe provincies het doen.
Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld hoe andere gemeenten en provincies het doen. U vindt de schrikbarende uitkomsten van mijn onderzoek van de jaarrekeningen van veel gemeenten en alle provincies en hoe "men" daarop reageert, uitgebreid op mijn website www.leoverhoef.nl.

Mag ik verwachten dat u als belangenbehartiger van uw leden-consumenten voor uw leden in de bres springt om te zorgen dat ze de onnodig in de afgelopen jaren betaalde OZB en opcenten Motorrijtuigenbelasting terug krijgen?

Ik verwacht u en uw leden met mijn onderzoek en deze berichtgeving erover van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef