Dossier: Consumentenbond
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 december 2004

Directie van de Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag

Betreft: Lokale lasten en boekhoudfraude bij gemeenten

Geachte Consumentenbond,

Hierdoor wil ik u een misstand onder ogen brengen die u nooit vermoed zult hebben.
Inwoners van gemeenten moeten onroerendezaakbelasting betalen. Wij weten dat die onroerendezaakbelasting bijna ieder jaar maar weer stijgt, soms met percentages die de inflatie te boven gaan. Maar wie controleert nou eens hoe nodig die heffing is en hoe noodzakelijk al die verhogingen wel zijn? Wat gebeurt er met het geld?
Bij veel gemeenten wordt met hulp van boekhoudfraude verzwegen dat een groot deel, soms wel 100%, van die onroerendezaakbelasting totaal niet nodig was om de gemeentelijke begrotingen sluitend te krijgen.
En wat te denken van de opcenten Motorrijtuigenbelasting, die in veel gevallen alleen maar leiden tot nog hogere bankrekeningen bij de provincies?
Boekhoudfraude komt niet alleen in het bedrijfsleven voor. Boekhoudfraude is schering en inslag bij gemeenten en provincies. Mijn bevindingen, die ik regelmatig ook aan de vaderlandse pers bekend maakte, die met mijn bevindingen vervolgens niets doet, treft u aan in bijgaand verhaal.
Mijn bevindingen zijn, denk ik, van het allergrootste belang voor de mensen die u vertegenwoordigt, namelijk de consumenten. Vandaar deze brief aan u.

Mag ik uw reactie vernemen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef