Dossier: Consumentenbond
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 14 maart 2002

Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag

Betreft: Verzwegen miljarden van gemeenten

Geachte Consumentenbond,

De Consumentenbond stelt regelmatig de verhogingen van de door de gemeenten aan de burgers opgelegde lasten aan de orde. Terecht!
Waarom zijn al die verhogingen nodig? Zeker als die verhogingen meer zijn dan het inflatiepercentage.
Zijn die verhogingen wel nodig?
Niet dus, als we mogen afgaan op de publicatie in Vrij Nederland van 2 maart 2002.
Gemeenten maken er blijkbaar gewoonte van miljoen guldens, respectievelijk Euro's, eenvoudigweg buiten beeld te houden en niet aan de burgers te verantwoorden. In 2000 hielden de 30 grote gemeenten bijna ƒ 4 miljard (!!) buiten het zicht van de burgers. Als ze deze ƒ 4 miljard wèl hadden verantwoord, dan zouden al die OZB-verhogingen wel in een heel merkwaardig daglicht hebben gestaan.
Uit het overzicht in Vrij Nederland blijkt zelfs dat heel wat gemeenten de OZB voor 100% hadden kunnen overslaan om toch nog positief uit te komen.
Waarom hielden al die gemeentebesturen hun burgers voor de gek?
Ik denk dat de Consumentenbond aan de bel zou moeten trekken.

In de publicatie in Vrij Nederland wordt ook mijn naam genoemd. Ikzelf heb meegewerkt aan het onderzoek van Vrij Nederland. Voor nadere toelichtingen over wat er in "gemeenteland" aan de hand is, kunt u mij (ook) benaderen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef