Dossier: ANWB
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 september 2006

Hoofddirectie van de ANWB
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Betreft: Motorrijtuigenbelasting en boekhoudfraude bij provincies

Geachte hoofddirectie,

Hierdoor breng ik u een misstand onder ogen die u niet zult vermoeden.
Autobezitters moeten Motorrijtuigenbelasting betalen. Een aanzienlijk deel daarvan zijn provinciale opcenten die regelrecht naar de betreffende provincies gaan.
Heeft u wel eens onderzocht hoe nodig die heffing van die opcenten is? Zijn die opcenten echt nodig om de provinciale financiën "rond" te krijgen? Heeft u wel eens onderzocht wat er met die opcenten gebeurt? Weet u zeker dat die opcenten niet (voor een groot deel) ongebruikt op riante depositorekeningen worden bijgeschreven, waardoor deze of gene provincie eigenlijk in belangrijke mate een beleggingsclub is geworden?
Ik heb dat wel onderzocht. De resultaten zijn verschrikkelijk.
Enige voorbeelden:
Er valt nog heel veel meer over te vertellen. Bijvoorbeeld hoe de andere provincies het doen. U vindt de schrikbarende uitkomsten van mijn onderzoek van de jaarrekeningen van alle provincies en hoe "men" daarop reageert, uitgebreid op mijn website www.leoverhoef.nl.

Mag ik verwachten dat u als belangenbehartiger van uw leden-automobilisten voor uw leden in de bres springt om te zorgen dat ze de onnodig in de afgelopen jaren betaalde opcenten Motorrijtuigenbelasting terug krijgen?

Ik verwacht u en uw leden met mijn onderzoek en deze berichtgeving erover van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef