Dossier: ANWB
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 14 december 2004

Hoofddirectie van de ANWB
Postbus 93200
2509 BA Den Haag

Betreft: Motorrijtuigenbelasting en boekhoudfraude bij provincies

Mijne heren,

Hierdoor wil ik u een misstand onder ogen brengen die u nooit vermoed zult hebben.
Autobezitters moeten Motorrijtuigenbelasting betalen. Een aanzienlijk deel daarvan gaat als opcenten naar de provincies. Hoe nodig is die heffing? Wat gebeurt er met die opcenten?
Bij veel provincies wordt met hulp van boekhoudfraude verzwegen dat een groot deel van die opcenten totaal niet nodig waren om de provinciale begrotingen sluitend te krijgen.
Boekhoudfraude komt niet alleen in het bedrijfsleven voor. Boekhoudfraude is schering en inslag bij gemeenten en provincies. Mijn bevindingen, die ik vandaag ook aan de vaderlandse pers bekend maakte, treft u aan in bijgaand verhaal.

Mag ik uw reactie vernemen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef