Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
ANWB - Consumentenbond - Vereniging Eigen Huis

ANWB, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis pretenderen belangenverenigingen te zijn en op te komen voor de belangen van hun leden. Daar betalen de leden toch hun contributie voor? Dus zou je denken dat de ANWB zeer ge´nteresseerd zal zijn in het feit dat verschillende provincies met boekhoudfraude maskeren dat ze de opcenten Motorrijtuigenbelasting helemaal niet nodig hebben of met (veel) minder zouden kunnen volstaan. Dus zou je denken dat de Vereniging Eigen Huis zeer ge´nteresseerd zal zijn in het feit dat veel gemeenten met boekhoudfraude maskeren dat ze de Onroerendezaakbelasting helemaal niet nodig hebben of met (veel) minder zouden kunnen volstaan. Dus zou je denken dat de Consumentenbond in beide feiten zeer ge´nteresseerd zal zijn. Dus zou je denken dat deze belangenverenigingen, nadat Leo Verhoef ze enige jaren geleden van deze feiten op de hoogte stelde, onmiddellijk voor hun leden in het geweer kwamen. Nee dus.

De ANWB liet in eerste instantie helemaal niets van zich horen. Na een nieuwe brief liet de ANWB telefonisch weten niet op de kwestie te willen ingaan.
De Consumentenbond nam de eerste keer contact met Leo Verhoef op; de betreffende medewerker had te weinig fantasie om de kwestie te begrijpen en liet het vervolgens versloffen. De tweede keer meldde de Consumentenbond dat "het gemeentelijke belastingbeleid" niet tot zijn aandachtsgebied behoort. Onzin natuurlijk, want de Consumentenbond besteedt regelmatig aandacht aan de lokale lastendruk. De Consumentenbond wil dus gewoonweg met de door Leo Verhoef geconstateerde feiten helemaal niets doen.
Vereniging Eigen Huis nam in eerste instantie contact met Leo Verhoef op, maar vond het allemaal te lastig en liet het er vervolgens bij zitten. Leo Verhoef spoorde de belangenbehartiger nogmaals aan met zijn brief van 19 februari 2009. Geen reactie! Leo Verhoef spoorde de belangenbehartiger nogmaals aan met zijn brief van 20 juli 2009.
Kortom, deze belangenbehartigers laten het mooi afweten. Waar betalen de leden hun contributie eigenlijk voor?

Inhoud dossier ANWB:


- Brief aan ANWB dd. 1 september 2006
- Brief aan ANWB dd. 14 december 2004

Inhoud dossier Consumentenbond:

- Brief van Consumentenbond dd. 13 september 2006
- Brief aan Consumentenbond dd. 1 september 2006
- Brief van Consumentenbond dd. 23 december 2004
- Brief aan Consumentenbond dd. 18 december 2004
- Brief aan Consumentenbond dd. 14 maart 2002

Inhoud dossier Vereniging Eigen Huis:

- Brief aan VEH dd. 20 juli 2009
- Brief aan VEH dd. 19 februari 2009
- Brief aan VEH dd. 1 september 2006
- Brief aan VEH dd. 22 december 2004
- Brief aan VEH dd. 16 mei 2002
Terug > begin