Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Amsterdam

Berekening van de werkelijke saldi van de baten en de lasten

Een jaarrekening, ook een jaarrekening van een gemeente, dus ook die van Amsterdam, bestaat uit een balans, een rekening van baten en lasten (in bedrijfsleven: een winst-en-verliesrekening) en allerhande toelichtingen daarbij. De balans geeft de financiŽle positie aan het begin en einde van het jaar; de rekening van baten en lasten geeft de baten en de lasten in het jaar. Er is een dwingende samenhang tussen balans en rekening van baten en lasten. In de balans geeft het Eigen vermogen (bezittingen minus schulden) de "rijkdom" aan het begin en einde van het jaar, de rekening van baten en lasten hoe de gemeente rijker werd door baten en armer door lasten. (In de balans is alles opgenomen tegen historische (aankoop)prijzen; eventuele waardestijgingen worden niet in de balans verwerkt, maar zonodig in de toelichting aangegeven.) Met andere woorden: de toe- of afname van het Eigen vermogen in de balans is per definitie exact gelijk aan het saldo van de (= alle) baten en de lasten.

Jaarrekening 2017 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten    137

- Eigen vermogen per 31.12.2017                      8.174
- Eigen vermogen per 31.12.2016                      8.054
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2017                120

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             175

Jaarrekening 2016 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten    160

- Eigen vermogen per 31.12.2016                      8.054
- Eigen vermogen per 31.12.2015                      7.856
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2016                198

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             168

Jaarrekening 2015 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten    152

- Eigen vermogen per 31.12.2015                      7.856
- Eigen vermogen per 31.12.2014                      7.664
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2015                192

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             170

Jaarrekening 2014 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten    79

- Eigen vermogen per 31.12.2014                            7.664
- Eigen vermogen per 31.12.2013:            7.252
  bij: samenvoeging met deelgemeenten      415
- Eigen vermogen per 01.01.2014                             7.667
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2014                   - 3

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                            165

Jaarrekening 2013 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten    263

- Eigen vermogen per 31.12.2013                      7.252
- Eigen vermogen per 31.12.2012                      6.554
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2013                698

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             160

Jaarrekening 2012 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten      96

- Eigen vermogen per 31.12.2012                      6.554
- Eigen vermogen per 31.12.2011                      6.644
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2012               - 90

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             160

Jaarrekening 2011 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten      36

- Eigen vermogen per 31.12.2011                      6.644
- Eigen vermogen per 31.12.2010                      6.522
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2011                121  (correct afgerond)

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             160

Jaarrekening 2010 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten      32

- Eigen vermogen per 31.12.2010                      6.522
- Eigen vermogen per 31.12.2009                      6.657
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2010               - 135

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             159

Jaarrekening 2009 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     121

- Eigen vermogen per 31.12.2009                      6.657
- Eigen vermogen per 31.12.2008                      5.808
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2009                 849

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             142

Jaarrekening 2008 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     105

- Eigen vermogen per 31.12.2008                      5.808
- Eigen vermogen per 01.01.2008                      5.238
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2008                 570

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             142

Jaarrekening 2007 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     52

- Eigen vermogen per 31.12.2007                      5.233
- Eigen vermogen per 01.01.2007                      5.120
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2007                 113

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             131

Jaarrekening 2006 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     0

- Eigen vermogen per 31.12.2006                      5.119
- Eigen vermogen per 31.12.2005                      4.998
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2006                 121

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             130

Jaarrekening 2005 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten   45

- Eigen vermogen per 31.12.2005                      4.998
- Eigen vermogen per 01.01.2005                      4.790
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2005                 208

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             172

Jaarrekening 2004 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten   60

- Eigen vermogen per 31.12.2004                      4.778
- Eigen vermogen per 01.01.2004                      4.380
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2004                 398

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             165

Jaarrekening 2003 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten   - 6

- Eigen vermogen per 31.12.2003                      4.494
- Eigen vermogen per 31.12.2002                      4.688
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2003               - 194

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                            150

Jaarrekening 2002 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten   17

- Eigen vermogen per 31.12.2002                      4.688
- Eigen vermogen per 31.12.2001                      4.248
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2002                 440

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             141

Jaarrekening 2001 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten   - 5

- Eigen vermogen per 31.12.2001                      4.248
- Eigen vermogen per 31.12.2000                      3.898
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2001                 350

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             141

Jaarrekening 2000 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     0

- Eigen vermogen per 31.12.2000                      3.898
- Eigen vermogen per 31.12.1999                      3.176
- Werkelijk saldo van baten en lasten 2000                 722

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             123

Jaarrekening 1999 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     0

- Eigen vermogen per 31.12.1999                      3.176
- Eigen vermogen per 31.12.1998                      2.800
- Werkelijk saldo van baten en lasten 1999                 376

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             123

Jaarrekening 1998 (x € 1 miljoen)
- Saldo van rekening van baten en lasten     1

- Eigen vermogen per 31.12.1998                      2.800
- correctie voor vaste activa                                      8
                                                                            2.808
- Eigen vermogen per 31.12.1997                      2.516
- Werkelijk saldo van baten en lasten 1998                 292

- Opbrengst Onroerendezaakbelastingen                             118