Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Amsterdam

Opmerkingen bij brief van wethouder financiën Lodewijk Asscher dd. 7 juni 2006

1. Wethouder Asscher zegt dat de jaarrekening is opgesteld conform het BBV. Fout! Dat is die jaarrekening dus niet. Bovendien gaat het (mij) daar helemaal niet om. De jaarrekening is compleet misleidend, zowel waar het gaat over de weergave van de baten en lasten en het saldo daarvan alsook waar het gaat over de weergave van de financiële positie.

2. Wethouder Asscher zegt dat een of andere ACAM bij de jaarrekening een goedkeurende verklaring gegeven heeft. Dat zegt dan heel veel over de incompetentie van dat ACAM maar helemaal niets over de betrouwbaarheid van de jaarrekening.

3. Uit de brief van wethouder Asscher blijkt dat de boekhoudfraude nog erger is dan ik vermoedde. Er zijn blijkbaar uitgaven inzake de Noord-Zuid-lijn van ruim 100 miljoen euro buiten de winst-en-verliesrekening en buiten de balans om rechtstreeks afgeboekt van het Eigen vermogen. De door mij berekende boekhoudfraude is dus niet € 2.480 miljoen maar inmiddels € 2.580 miljoen. Is er nog meer te melden? Wethouder Asscher heeft ten minste heel wat uit te leggen over die onzichtbaar gemaakte uitgaven aan de Noord-Zuid-lijn van blijkbaar 100 miljoen euro.

4. Wethouder Asscher komt uitvoerig met de onzinterm "bestuurlijk rekeningresultaat" en verwijst naar vier pagina's tellende wartaal in het jaarverslag. De Rekenkamer had daarvan al gezegd: "bepaald door toepassing van eigen interne regels binnen de gemeente Amsterdam". Wanneer houdt al die onzin nou eens eindelijk op? Er is maar één resultaat en dat is het (werkelijke) resultaat.

5. Opeens komt wethouder Asscher nu met een resultaat van zo'n € 300 miljoen op de proppen. Wat is nu het echte resultaat, mijnheer Asscher? En legt u dan ook eens de noodzaak uit van die OZB van € 172 miljoen in 2005. Wordt het niet de hoogste tijd om die € 172 miljoen linea recta aan de bedrogen burgers terug te betalen?

6. Wethouder Asscher houdt een uiterst warrig verhaal over het wel of niet vrij besteedbaar zijn van reserves. Mijnheer Asscher, alle reserves zijn per definitie vrij besteedbaar! Mijnheer Asscher, u begrijpt er gewoon helemaal niets van!

7. Wethouder Asscher zegt dat de Rekenkamer mijn kritiek op de weergave van het Eigen vermogen al weerlegd had en dat hij er daarom niets meer over hoefde te zeggen. Echter, die Rekenkamer had die kritiek nìet weerlegd!

8. De jaarrekening van zo'n 240 pagina's en het jaarverslag van zo'n 300 pagina's staan boordevol wartaal en klinkklare nonsens. Ik gaf in mijn brief aan de gemeenteraad verschillende voorbeelden. Wethouder Asscher zegt dat de Rekenkamer zegt dat ik geen voorbeelden heb aangedragen. Wethouder Asscher kan dus niet lezen.

9. Wethouder Asscher zegt dat alle relevante reserves en voorzieningen in de jaarrekening zijn toegelicht. De Rekenkamer zegt dat dat niet het geval is. Echter, niet voor niets zegt het BBV dat àlle reserves en àlle voorzieningen moeten worden toegelicht, want noch een wethouder Asscher noch een Rekenkamer maken uit wat relevant is, dat doet alleen de gemeenteraad. En voor een gemeenteraad is èlke reserve relevant, want anders bestond die reserve niet!
Overigens, ook dat kleine beetje wat er aan toelichting bij een enkele reserve en een enkele voorziening te vinden is, is nagenoeg allemaal onbegrijpelijke wartaal en klinkklare nonsens.

Alweer, een zich respecterende gemeenteraad neemt met die jaarrekening en nu ook met die kletspraatbrief van wethouder Asscher geen genoegen. Een zich respecterende gemeenteraad gaat eindelijk eens na zoveel jaar voortvarend aan de slag die hele boekhoudfraude van zo'n 2,5 miljard euro te onderzoeken!