Dossier: Amsterdam
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 5 januari 2004

Gemeenteraad van
Gemeente Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 2002
            Mijn brief d.d. 17 juni 2003
            Uw brief d.d. 9 september 2003

Geachte Raad,

Met mijn brief van 17 juni 2003 deed ik u enige opmerkingen toekomen betreffende de kwaliteit, i.c. de onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 2002 van uw gemeente. De jaarrekening is onbetrouwbaar, omdat deze geen betrouwbaar beeld geeft van de reserves en de verplichtingen, en bovenal geen betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De jaarrekening voldoet (dus) ook niet aan belangrijke wettelijke eisen. In mijn brief gaf ik onder andere aan dat het saldo van de baten en lasten over 2002 niet € 17 miljoen is, waarmee de rekening eindigt, maar in werkelijkheid € 440 miljoen. Dit is het gevolg van het feit dat circa € 423 miljoen (per saldo) aan baten en lasten niet in de rekening zijn opgenomen. Niet alleen dat u hierdoor een verkeerd beeld wordt voorgehouden, maar dat gebeurt ook, en dat is vele malen erger, aan de burgers aan wie u rekening en verantwoording moet afleggen.
Ik stuurde u al eerder dergelijke waarschuwende brieven over de jaarrekeningen van Amsterdam vanaf 1998. Ik waarschuwde u ervoor dat in de jaarrekening 1998 een positief saldo werd gepresenteerd van € 1 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 292 miljoen was, dat in de jaarrekening 1999 een saldo werd gepresenteerd van € 0 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 376 miljoen was, dat in de jaarrekening 2000 een saldo werd gepresenteerd van € 0 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 722 miljoen was, en dat in de jaarrekening 2001 een negatief saldo werd gepresenteerd van € 5 miljoen, maar dat het werkelijke saldo positief € 350 miljoen was.
Tezamen met de boekhoudfraude over 2002 van € 423 miljoen is de boekhoudfraude vanaf 1998 inmiddels al opgelopen naar circa € 2.167 miljoen. Dat is ruim het dubbele van de boekhoudfraude bij Ahold!

Ik vind het verbazingwekkend dat u met mijn waarschuwende brieven helemaal niets doet. U reageerde op mijn brief van 17 juni jl. alleen maar met de mededeling dat de toonzetting van mijn brief u niet aanstond, terwijl er met die toonzetting helemaal niets mis is. Blijkbaar vindt u boekhoudfraude volkomen acceptabel om uw doelstellingen te behalen. Blijkbaar is "Integriteit van het openbaar bestuur" iets wat vooral geldt voor andere openbare besturen, maar niet voor u zelf.

Omdat u zelf uw verantwoordelijkheid niet ziet, laat staan daarnaar handelt, heb ik mijn eigen verantwoordelijkheid genomen en bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude door gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden en accountants van gemeente Amsterdam. Mijn aangifte betreft dus ook alle gemeenteraadsleden individueel, immers elk gemeenteraadslid dat een frauduleuze jaarrekening willens en wetens goedkeurt, maakt zich medeplichtig! Eerder al had ik aangifte gedaan van de boekhoudfraude in de jaarrekeningen 1998 - 2001, vandaag heb ik aangifte gedaan van de boekhoudfraude in de jaarrekening 2002. Het is beslist geen academische discussie die we met elkaar voeren!

Ook uw begroting 2004 is net zo onbetrouwbaar als uw jaarrekeningen. Ik schreef u daarover met mijn brief van 11 november jl.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef