Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Amsterdam

Al vanaf 1999 waarschuwt Leo Verhoef de gemeenteraad van Amsterdam voor misleidende jaarrekeningen. Wat in de jaarrekeningen van Amsterdam als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. Het interesseert de Amsterdamse gemeenteraad totaal niet, want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, vinden ze blijkbaar.
De gemeenteraad liet het over aan het college van b&w om op de brieven van Leo Verhoef te reageren. Het college reageerde totaal niet inhoudelijk. Het kwam alleen met de domme opmerking dat een of andere accountant bij de jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen heeft gegeven.  Blijkbaar hebben ze daar in Amsterdam nog nooit gehoord van al die andere boekhoudfraudes (WorldCom, Enron, Ahold, etc.) waar ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen bij stonden.
In zijn brieven van 23 mei 2002 en daarvoor al van 1 maart 2000 wijst Leo Verhoef de gemeenteraad op de ver-onder-de-maatse reacties, maar de gemeenteraad reageert totaal niet. Onwil en onkunde! Het heeft werkelijk een niveau van driekeer niks! 

Over de periode 1998-2017 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er € 1.345 miljoen was overgehouden. Ruim € 1,3 miljard! Dat is natuurlijk al heel bijzonder, want waarom moet gemeente Amsterdam zo veel geld overhouden? Leo Verhoef ontdekte dat er in werkelijkheid zelfs € 5.346 miljoen (ruim 5,3 miljard euro!) was overgehouden.  Boekhoudfraude dus van zo'n 4 miljard euro! De boekhoudfraude bij Ahold, die op zich al totaal niets voorstelde, verbleekt er totaal bij.
De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode € 2.992 miljoen. OZB die de Amsterdammers met misleidende cijfers afhandig is gemaakt. Die OZB was dus al die jaren helemaal niet nodig! Die zou dus linea recta aan de burgers terugbetaald moeten worden. Wanneer gebeurt dat? Als de aandeelhouders van Ahold een schadeuitkering krijgen na de boekhoudfraude bij Ahold, waarom zouden dan de 'aandeelhouders' van Amsterdam, d.w.z. de Amsterdamse burgers, niet hun geld terugkrijgen? (Wat betreft de onnodige Onroerendezaakbelasting:  ...  zie hier ... )
En die onnozele Amsterdammers maar steeds doorgaan met kritiekloos die onnodige OZB te betalen.
Inmiddels is dus de boekhoudfraude eind 2017 al opgelopen naar het mega-bedrag van € 4,0 miljard. Een paar kilometer verderop (in Zaandam) kregen ondernemingsbestuurders van Ahold voor heel heel veel minder een fikse straf uitgedeeld.

Opvallend: inmiddels heeft de Rekenkamer Amsterdam in haar brief van 2 juni 2006 het gelijk van Leo Verhoef bevestigd (zij het bijzonder ongelukkig verwoord, maar dan toch)!
Desondanks, op de brief van Leo Verhoef van 16 mei 2006 over boekhoudfraude in de jaarrekening 2005 van ruim 160 miljoen euro en de inmiddels vanaf 1998 opgelopen boekhoudfraude van bijna 2,5 miljard euro reageerde de gemeenteraad alleen met "voor kennisgeving aangenomen". In de raadsvergadering van 21 juni 2006 waar het ging over de jaarrekening 2005 wŤl een uren-/pagina's-lang amateuristisch geklungel over allerlei onbelangrijke zaken waarbij iedereen listig een rad voor de ogen gedraaid werd, maar geen enkele inhoudelijke discussie over waar het wŤl over zou moeten gaan: de inhoud van de brief van Leo Verhoef en de bevestiging daarvan door de Rekenkamer. (Voor wie het na wil lezen: zie hieronder het verslag van de raadsvergadering pagina 21-57). De gemeenteraad keurde de jaarrekening 2005 en daarmee de schaamteloze boekhoudfraude alweer zonder slag of stoot goed.

Ook opvallend: de jaarrekening 2004 begint met een Eigen vermogen per 01.01.2004 van € 4.380 miljoen terwijl de jaarrekening 2003 eindigt met een Eigen vermogen per 31.12.2003 van € 4.494 miljoen. Het verschil van € 114 miljoen betreft al langer bestaande schulden/verplichtingen die ook al in de jaarrekening 2003 (en eerder) hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!

En zo was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten eindigen met een saldo van € 0. In werkelijkheid was er een overschot van € 121 miljoen. De opbrengst OZB was in 2006 € 130 miljoen. Die is de Amsterdamse inwoners alweer onder valse voorwendsels afhandig gemaakt. Dat mochten de Amsterdammers natuurlijk niet weten. Vandaar dit geknoei in de financiŽle cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 mei 2007. Die liet het vervolgens aan het college van b&w over met een kort briefje met een inhoud van niks naar  Leo Verhoef te reageren. Leo Verhoef liet aan de gemeenteraad met zijn brief van 13 juli 2007 weten wat hij van die bloedeloze reactie vond. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten eindigen met een (voordelig) saldo van € 52 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 113 miljoen. De opbrengst OZB was in 2007 € 131 miljoen. Die was de Amsterdamse inwoners alweer onder valse voorwendsels afhandig gemaakt. Dat mochten de Amsterdammers blijkbaar niet weten. Vandaar dit geknoei in de financiŽle cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 mei 2008. De gemeenteraad deed alweer geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten eindigen met een (voordelig) saldo van € 105 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 570 miljoen. De opbrengst OZB was in 2008 € 142 miljoen. Die is de Amsterdamse inwoners alweer onder valse voorwendsels afhandig gemaakt. Dat mochten de Amsterdammers blijkbaar niet weten. Vandaar dit geknoei in de financiŽle cijfers?
Waar zitten nou de echte graaiers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 25 mei 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur liet de rekening van baten en lasten eindigen met een (voordelig) saldo van € 121 miljoen. Bijna evenveel als de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 142 miljoen. Niets of niemand reageerde op dat geweldige overschot. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 849 miljoen. De opbrengst van de OZB van € 142 miljoen was dus alweer totaal overbodig en is de Amsterdamse inwoners alweer onder valse voorwendsels afhandig gemaakt. Dat mochten de Amsterdammers blijkbaar weer niet weten. En ach, het interesseert de Amsterdammers toch niets, die betalen gewoon braaf hun OZB, zonder zich af te vragen of dat geld niet ongebruikt op vette bankrekeningen van de gemeente blijft hangen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 32 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 135 miljoen. Een verschil van € 167 miljoen. Weg belastinggeld! Waar is dat gebleven? Moesten grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten (mogen we weten van hoeveel miljoenen euro's?) op deze manier gemaskeerd worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 mei 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 36 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 121 miljoen over. Waarom mochten we dat niet weten? Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 160 miljoen grotendeels onnodig was?

De latere vice-premier en minister Lodewijk Asscher was daarvoor wethouder FinanciŽn van gemeente Amsterdam!!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 mei 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak; de dames en heren volksvertegenwoordigers zijn niet geÔnteresseerd.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 96 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 90 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? Mochten we niet weten van de enorme verliezen van € 235 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld! Overigens, Amsterdam legde in de periode 1998-2012 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op. Immers, Amsterdam hield in totaal in deze periode € 4.141 miljoen (€ 4,1 miljard!) over, terwijl de Onroerendezaakbelasting in deze periode € 2.154 miljoen was. En die onnozele Amsterdammers maar steeds doorgaan met kritiekloos die onnodige OZB te betalen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 mei 2013. Geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 79 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 263 miljoen (volgens het persbericht van de gemeente en dus ook volgens de pers/media, die steeds maar klakkeloos en kritiekloos de persberichten van de gemeenten (en niet van gemeenten alleen) overschrijft, was het "maar" € 44 miljoen), ruim € 100 miljoen meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 160 miljoen. Die kan/moet dus linea recta terug naar de belastingbetalers, want dat geld was niet nodig! In werkelijkheid hield de gemeente in 2013 zelfs € 698 miljoen over (ruim 4 x de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting!).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 mei 2014. Die gemeenteraad liet de griffier Leo Verhoef weten "uw raadsadres desgewenst te betrekken bij de behandeling van" de jaarrekening. Daarna niets meer. Het heeft ook werkelijk een niveau van driekeer niks.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 139 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 oktober 2014. Die deed er vervolgens alweer niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 79 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3 miljoen. Waarom mochten we dat niet weten? Waar gingen de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 82 miljoen aan op?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 juni 2015. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de begroting 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 294 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 oktober 2014. Die deed er vervolgens alweer niets mee.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 27 miljoen. Uiterst merkwaardig, want de Rekening van baten en lasten eindigt toch echt met een voordelig saldo van € 152 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 192 miljoen over. Alweer, meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting, die dus, alweer, totaal overbodig was! Waarom mochten we dat niet weten?
Nogmaals, vanaf 1998 heeft Amsterdam dus ruim € 5,0 miljard domweg overgehouden. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 2,6 miljard; dus betaalden de Amsterdammers in de afgelopen 28 jaar ieder jaar weer geheel onnodig opnieuw Onroerendezaakbelasting! Waarom moest dat allemaal met boekhoudfraude gemaskeerd worden? Een boekhoudfraude van inmiddels € 4,0 miljard; de boekhoudfraude bij Ahold verbleekt er totaal bij! En de onnozele belastingbetalers accepteren dit allemaal maar "gewoon". Of toch niet?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 mei 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 104 miljoen. Uiterst merkwaardig, want de Rekening van baten en lasten eindigt toch echt met een voordelig saldo van € 160 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 198 miljoen over. Alweer, meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 168 miljoen, die dus, alweer, totaal overbodig was! Waarom mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 423 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 91 miljoen. Uiterst merkwaardig, want de Rekening van baten en lasten eindigt toch echt met een voordelig saldo van € 137 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 120 miljoen over. Opvallend, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 175 miljoen, die dus grotendeels (en gelet op de enorme overschotten in de recente jaren totaal) overbodig was!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 juni 2018. Alweer, geen reactie; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 143 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 36 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van (toevallig eveneens) € 36 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 mei 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 20 mei 2019
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 21 juni 2018
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 12 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 30 mei 2016
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 31 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 5 juni 2015
- Brief van griffier van Amsterdam dd. 7 november 2014
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 24 oktober 2014
- Brief van griffier van Amsterdam dd. 13 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 27 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 18 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 22 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van Amsterdam dd. 25 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 15 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 31 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 7 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 25 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 19 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 13 juli 2007
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 25 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 8 mei 2007
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 10 juli 2006
- Brief van Rekenkamer Amsterdam dd. 2 juni 2006
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 16 mei 2006
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 8 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 5 september 2005
- Brief van gemeenteraad van Amsterdam dd. 21 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 14 juni 2004
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 5 januari 2004
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 9 september 2003
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 17 juni 2003
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 3 juni 2002
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 23 mei 2002
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 21 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 6 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 1 maart 2000
- Brief van college van b&w van Amsterdam dd. 23 februari 2000
- Brief aan gemeenteraad van Amsterdam dd. 12 november 1999

Jaarrekeningen:
- Jaarrekening 2018
- Jaarrekening 2017
-
Jaarrekening 2016
-
Jaarrekening 2015
- Jaarrekening 2014
- Jaarrekening 2013
- Jaarrekening 2012
- Jaarrekening 2011
- Jaarrekening 2010
- Jaarrekening 2009
- Jaarrekening 2008
- Jaarrekening 2007
- Jaarverslag 2007
- Jaarrekening 2006
- Jaarrekening 2005
- Jaarverslag 2005
- Jaarrekening 2004
Terug > begin