Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Amstelveen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Amstelveen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Amstelveen rapporteerde in de jaarrekeningen over de periode 2001-2005 een overschot van in totaal € 1,4 miljoen. Leo Verhoef ontdekte dat er in werkelijkheid ruim € 45 miljoen was overgehouden. Met dat verschil had bijvoorbeeld met gemak de OZB van 2004 en 2005 (2005: € 19,8 miljoen) overgeslagen kunnen worden. Voor bijvoorbeeld verhogingen van de OZB in die jaren was al helemaal geen enkele noodzaak. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt.
Leo Verhoef waarschuwde de Amstelveense gemeenteraad al in 1999 voor de misleidende jaarrekening over 1997. De gemeenteraad wist niets beters te bedenken dan de verantwoordelijke ambtenaar Leo Verhoef te laten meedelen dat de waarschuwing voor kennisgeving was aangenomen, d.w.z. regelrecht in de prullenbak gegooid.
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw, nu voor de misleidende jaarrekening 2002. De gemeenteraad wist niets beters te bedenken dan het college van b&w te laten zeggen: "Foei, u beschuldigt ons zomaar van misleiding, terwijl de accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd en de provincie als toezichthouder ook geen opmerkingen had."  Alsof er bij de frauduleuze jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en wie en wat al niet, ook niet van die goedkeurende accountantsverklaringen stonden. Toen Leo Verhoef hier fijntjes op wees, verviel de gemeenteraad weer in "voor kennisgeving aangenomen". Op de waarschuwingen daarna voor de misleidende jaarrekening 2003 reageerde de gemeenteraad al helemaal niet meer.
Leo Verhoef probeerde het met zijn brief van 20 september 2006 over de misleidende jaarrekeningen 2004 en 2005 maar weer eens. De gemeenteraad reageerde niet.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 27 september 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 32,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,5 miljoen. De Onroerendezaakbelasting, die in 2007 € 14,5 miljoen opbracht, was dus totaal onnodig. Met (alweer) geknoei in de cijfers moest dat blijkbaar gemaskeerd worden. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 9 mei 2008 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 33,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 mei 2009. Die reageerde niet.
Dus waren ook de jaarrekening 2009 en 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,2 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 9,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 mei 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 13,7 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 17,6 miljoen had dus zo'n ĺ minder gekund.
Leo Verhoef warschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 april 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, en het interesseert ook die belastingbetalers helemaal niks, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 9,1 miljoen. Ten minste waren er verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 2,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 april 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 14,1 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 27,1 miljoen. Ten minste waren er nieuwe speculatie-verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,1 miljoen. En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 12,2 miljoen. In werkelijkheid was het groter, namelijk € 12,9 miljoen. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 18,0 miljoen, dat had dus best ietsjes lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,0 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs meer, namelijk € 20,9 miljoen. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 18,8 miljoen; dat had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 10,5 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 19,5 miljoen; dat had dus alweer best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5,4 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 24 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 26 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 18 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 27 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 6 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 9 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 27 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 20 september 2006
- Brief van gemeenteraad van Amstelveen dd. 23 september 2004
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 8 juli 2004
- Brief van raadsgriffier van Amstelveen dd. 1 april 2004
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 17 maart 2004
- Brief van college van b&w van Amstelveen dd. 14 oktober 2003
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 8 oktober 2003
- Brief van een hoofd financieel beheer van Amstelveen dd. 1 juli 1999
- Brief aan gemeenteraad van Amstelveen dd. 5 maart 1999
Terug > begin