Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Amersfoort

Leo Verhoef bekeek ook de jaarrekeningen van Amersfoort. Conclusie: dezelfde amateuristische puinhoop als bij veel andere gemeenten. Allemaal misleidende jaarrekeningen waarin driftig met de cijfers was gemanipuleerd. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. Allemaal met door de belastingbetalers duurbetaalde goedkeurende accountantsverklaringen.
Het gemeentebestuur van Amersfoort meldde over de jaren 1997-2003 een overschot van zo'n € 45 miljoen. (Gek, waarom zou een gemeente moeten overhouden?). Welke politieke partij viel dat op? Welke politieke partij zei dat met die € 45 miljoen bijvoorbeeld eens een jaartje de OZB (2004: € 39 miljoen) overgeslagen zou kunnen worden? Voor verhogingen van de OZB was dus geen enkele aanleiding! In werkelijkheid, ontdekte Leo Verhoef, hield de gemeente Amersfoort in die jaren zelfs zo'n € 59 miljoen over.
De jaarrekening 2004 was zo'n puinhoop, dat je wŤl kon zien dat het gemelde overschot van € 6,5 miljoen fout was, maar zelfs als deskundige in geen velden of wegen kon zien wat het in werkelijkheid wŤl was. Al weer met een goedkeurende accountantsverklaring.
In de jaarrekening 2005 en het persbericht daarover meldt het gemeentebestuur vol trots dat er in 2005 € 15,8 miljoen is overgehouden; in werkelijkheid was het € 2,3 miljoen. Waar is de ontbrekende € 13,5 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwt al jaren achtereen de gemeenteraad voor de misleidende jaarcijfers. De gemeenteraad laat alleen maar weten de waarschuwingen "voor kennisgeving" te hebben aangenomen, wat zoveel betekent als regelrecht de prullenbak in. Ondanks dat Leo Verhoef in zijn brieven van 5 januari 2000 en 14 december 2001 de vloer aanveegde met de nonsens-reacties van het college van b&w op de waarschuwingen van Leo Verhoef.
Dus was de jaarrekening 2006 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 1 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 14,1 miljoen over. (Van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 25,5 miljoen was dus meer dan de helft onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 mei 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. (Waaraan is het verschil van € 12,3 miljoen opgegaan?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 april 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Al met al meldde het gemeentebestuur over de jaren 2005-2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 90,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode "slechts" € 33,2 miljoen over. We zijn dus € 57,2 miljoen belastingeld ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Al met al meldde het gemeentebestuur over de jaren 2005-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 95,2 miljoen. (Waarom?) In werkelijkheid hield de gemeente in die periode "slechts" € 30,3 miljoen belastinggeld over. We zijn dus inmiddels € 64,9 miljoen belastingeld ongemerkt kwijtgeraakt. Wat mogen wij nog steeds niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 23,8 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van circa € 19 miljoen! Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 april 2012. Die vond het nog steeds niet nodig te reageren, want "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,4 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 11,7 miljoen! Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 13,6 miljoen. Uit het begrotingsboekwerk valt op te maken dat er over 2013 een nadelig saldo wordt verwacht van zo'n € 16,7 miljoen. De tekorten stapelen zich "aardig" op. Met boekhoudfraude wordt het allemaal onzichtbaar gemaakt. Het interesseert de gemeenteraad totaal niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2013. De griffier meldde "De gemeenteraad heeft uw brief betrokken bij de bespreking van de begroting 2014-2017" en verder niets.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,3 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 19,7 miljoen! Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Al met al meldde het gemeentebestuur over de jaren 2005-2013 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 80,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 13,2 miljoen. We zijn dus inmiddels zo'n € 90 miljoen belastingeld ongemerkt kwijtgeraakt. Wat mogen wij nog steeds niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 april 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van een ander, in dit geval van de belastingbetalers".
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een saldo van opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 7,3 miljoen. Intussen stapelen de verliezen zich (on)aardig op en daardoor de toenemende schulden en de navenant steeds stijgende rentekosten. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 oktober 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 17,0 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 5,6 miljoen! Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 21,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 35,2 miljoen. De helft was genoeg geweest.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 29,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 38,9 miljoen. De helft was genoeg geweest.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 18,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 40,1 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 31 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 26 april 2014
- Brief van gemeenteraad van Amersfoort dd. 6 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 31 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 3 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 19 april 2012
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 10 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 27 april 2009
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 10 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 1 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 31 mei 2006
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 18 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van Amersfoort dd. 28 augustus 2003
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 22 mei 2003
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 17 mei 2002
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 14 december 2001
- Brief van college van b&w van Amersfoort dd. 27 november 2001
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 11 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 5 januari 2000
- Brief van college van b&w van Amersfoort dd. 22 december 1999
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 4 december 1999
- Brief van college van b&w van Amersfoort dd. 12 januari 1999
- Brief aan college van b&w van Amersfoort dd. 17 december 1998
- Brief van college van b&w van Amersfoort dd. 30 november 1998
- Brief aan gemeenteraad van Amersfoort dd. 21 oktober 1998
Terug > begin