Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Alphen aan den Rijn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Alphen aan den Rijn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2002-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 59 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 10 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al in 2004, en daarna ieder jaar weer opnieuw. Die gemeenteraad nam, na de eerste keer te hebben laten weten: "voor kennisgeving aangenomen", verder niet eens de moeite te laten weten wat ze van de waarschuwingen van Leo Verhoef vonden. Een duttende gemeenteraad die zich al het geknoei met de financiŽle cijfers gemakkelijk laat aanleunen. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
En dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,5 miljoen. In werkelijkheid was het ook dit keer minder, namelijk € 15,9 miljoen. Deze € 15,9 miljoen is overigens heel veel meer dan de opbrengst van de OZB in 2006 van € 9,2 miljoen. De OZB was dus in 2006 geheel en al overbodig en zal dus aan de belastingbetalers terugbetaald moeten worden. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zjn brief van 7 mei 2007. De gemeenteraad deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het is toch maar geld van de belastingbetalers".
En dus was de jaarrekening 2007 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. In werkelijkheid was het ook dit keer minder, heel veel minder.  In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 19,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 25,1 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 mei 2008. Die deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,6 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 13,5 miljoen belastinggeld opgegaan?
Al met al is er over de jaren 2002-2008 een bedrag van (per saldo) € 65 miljoen aan uitgaven niet verantwoord! Het geld is wel weg!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 83,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 116,5 miljoen (waarvan winst van € 127,5 miljoen bij de verkoop van de Nuon-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 11,9 miljoen!) De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,8 miljoen was dus totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 augustus 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 17,0 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 18,2 miljoen aan opgegaan? Verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van ten minste € 10 miljoen! Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 mei 2011. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 7,7 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 18,5 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 oktober 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 15,5 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 10,6 miljoen! Al-met-al moest de gemeente in de afgelopen jaren € 119 miljoen afboeken op de (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten! Weg belastinggeld! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 10 jaar!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Op 1 januari 2014 fuseerden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Ook de begroting 2014 van de nieuwe gemeente was weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een positief saldo van opbrengsten en kosten was begroot van € 6.152. Niets is minder waar. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 9,2 miljoen. De verliezen en daarmee de rentelasten lopen (on)aardig op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 7 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 12,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 29,4 miljoen. Alweer waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 16,9 miljoen! Alweer, meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 12,3 miljoen! Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseeert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen snars, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers". Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 8,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 20,8 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van zo'n € 19 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 8,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 24,9 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente van zelfs € 14,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van maar liefst € 16,1 miljoen. Wat is hier aan de hand? De jaarrekening is er volstrekt onduidelijk over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 13 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 2 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 15 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 26 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 7 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 3 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 13 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 25 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 30 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 18 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 26 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 7 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 19 januari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 27 mei 2005
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 26 oktober 2004
- Brief van gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 2 april 2004
- Brief aan gemeenteraad van Alphen aan den Rijn dd. 5 februari 2004
Terug > begin