Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Almere

Ook de jaarrekeningen van Almere kloppen al jaren achtereen van geen kant. Ze geven een verkeerd beeld van de baten en lasten en het werkelijke saldo daarvan; ze geven ook een totaal verkeerd beeld van de financiŽle positie.
Zo suggereerde het gemeentebestuur in de jaarrekening 2004 een overschot van € 4 miljoen; in werkelijkheid was het € 60 miljoen. De OZB van € 32 miljoen was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekening 2005 een overschot van € 10 miljoen; in werkelijkheid was het € 7 miljoen. Waar zijn die ontbrekende € 3 miljoen gebleven?
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekening 2006 een overschot van € 6 miljoen; in werkelijkheid was het € 49 miljoen. De opbrengst van de OZB was in 2006 € 23 miljoen. Die was dus totaal overbodig. Met geknoei in de cijfers werd dat gemaskeerd.

Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al jaren achtereen dat ze voor de gek gehouden worden en dat de burgers voorgelogen worden over de noodzaak en de besteding van hun belastinggeld.
Lees hieronder in het "Dossier: Almere" hoe de gemeenteraad van Almere zich maar al te graag laat bedotten. "Wat niet weet, wat niet deert", schijnt het parool te zijn. Maar al te graag wil de gemeenteraad voor zoete koek slikken wat het college van b&w nog in zijn brief van 31 mei 2005 schrijft: "... waarbij wij de door u geuite kritiek beargumenteerd hebben weerlegd". Van die hele argumentatie liet Leo Verhoef al in zijn brief van 8 oktober 2002 helemaal niets heel.
Opvallend ook is dat de griffier blijkbaar uitmaakt (zie zijn brief van 24 oktober 2002) wat de gemeenteraad wel of niet belangrijk moet vinden. Lekker makkelijk, hoef je zelf niet meer na te denken. Maar ach, het gaat ook maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 13 juni 2007 de gemeenteraad opnieuw. Die ondernam geen enkele actie, laat staan dat ze naar Leo Verhoef reageerden.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,4 miljoen over. Er was dus € 8,0 miljoen buiten beeld gebleven. Waarom? Het fiasco van Omniworld?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 mei 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 30,1 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 28,3 miljoen - alweer - totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 13 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 49,0 miljoen (waarvan winst van € 55,3 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 6,3 miljoen). Blijkbaar moest alweer met geknoei in de cijfers gemaskeeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 30,5 miljoen - alweer - totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,5 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 20 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 mei 2011. Die reageerde niet, want "het ging toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 10,6 miljoen over. Al-met-al: over de jaren 2001-2011 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 51,3 miljoen. Waarom moet een gemeente (zoveel) overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode € 128,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2011 € 33,7 miljoen. Die had dus best overgeslagen kunnen worden. Een aantal jaren erna ook nog!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 38,0 miljoen. Er waren bijvoorbeeld zware verliezen van zo'n € 75 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2013. Die vond het weer niet nodig in actie te komen, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over. Er waren nieuwe verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Niet te achterhalen in het jaarrekeningboekwerk van 220 pagina's. Hoefden we blijkbaar niet te weten. Maar wel: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 mei 2014. Alweer, geen reactie, "het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldt een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 22,3 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 71,6 miljoen. Waardoor kwam dat? Wat hoefden we nu niet te weten? Maar wel: weg belastinggeld! Inmiddels missen we over de periode 2010-2014 € 154 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur maakt het nu zo bont dat het niet eens in het begrotingsboekwerk laat weten wat het saldo is van de begrote baten en lasten. Echter, de begroting herbergt een nadelig saldo van € 20,9 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Intussen stijgen door de niet aflatende verliezen de schulden en daarmee de rentelasten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraadsleden voor de misleidende begroting met zijn emailbericht van 28 oktober 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente alweer een verlies, nu van € 20,1 miljoen, volgens de later herziene jaarrekening zelfs € 21,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2015 € 186 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 mei 2016.
Blijkens de jaarrekening 2016 werd de jaarrekening 2015 achteraf nogmaals, vanwege nieuwe feiten, herzien. Er werd een voordelig saldo van € 21,0 miljoen gepresenteerd, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 11,0 miljoen.
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur maakt het ook nu zo bont dat het niet eens in het begrotingsboekwerk laat weten wat het saldo is van de begrote baten en lasten, en suggereert daarmee een saldo van € 0,0. Echter, de begroting herbergt een nadelig saldo van € 58,0 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden? Intussen stijgen door de niet aflatende verliezen de schulden en daarmee de rentelasten almaar verder.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraadsleden voor de misleidende begroting met zijn brief van 12 oktober 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2010-2016 € 206 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Waar bleven en blijven de volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) (gemeenteraad).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 juni 2017. Alweer, geen reactie.
Later bleek de jaarrekening herzien te zijn. Nu presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 23,5 miljoen, terwijl in werkelijkheid het voordelig saldo € 10,0 miljoen was.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 56,7 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 41,0 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 28,4 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2018 € 41,9 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 15 juni 2017
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 12 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 27 mei 2016
- Emailbericht aan gemeenteraadsleden van Almere dd. 28 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 1 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 27 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 8 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 7 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 11 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 27 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 7 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 13 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 6 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 13 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 9 augustus 2006
- Brief van college van b&w van Almere dd. 27 juli 2006
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 29 juni 2006
- Brief van college van b&w van Almere dd. 31 mei 2005
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 2 mei 2005
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 30 juni 2004
- Brief van college van b&w van Almere dd. 5 augustus 2003
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 7 juli 2003
- Brief van de griffier van Almere dd. 24 oktober 2002
- Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 8 oktober 2002
- Brief van gemeenteraad van Almere dd. 16 september 2002
Brief aan gemeenteraad van Almere dd. 3 juli 2002
Terug > begin