Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Almelo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Almelo zijn misleidend. Wat als saldo van de opbrengsten en de kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positite.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 22,8 miljoen over. (De Onroerendezaakbelasting bracht in 2006 € 11,4 miljoen op. Die was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al in 2002 voor de misleidende jaarrekeningen n.a.v. zijn bevindingen over de foute jaarrekening over 2000. Toen meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 3,4 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid € 27,2 miljoen had overgehouden. Ook in 2000 was dus de OZB totaal overbodig. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 juli 2007 opnieuw. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 9,1 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,6 miljoen (waarvan winst van € 18,8 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 10,2 miljoen, waarvan verliezen van € 10,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten). Mochten we niet weten dat van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 14,0 miljoen dus ruim de helft onnodig was?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 12,2 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 2,2 miljoen aan opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 14,1 miljoen was dus nagenoeg onnodig! Terug naar de belastingbetalers, dus!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch verlies van € 54,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies iets minder; in werkelijkheid was het totale nadelig saldo van opbrengsten en kosten € 51,1 miljoen. Oorzaak: gigantische verliezen van € 52,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 11,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 1,1 miljoen aan opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 14,8 miljoen was dus grotendeels onnodig! Terug naar de belastingbetalers, dus!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Alweer waren er verliezen, nu van € 5,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Eenderde van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 15,7 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 51,9 miljoen. In werkelijkheid was het nog veel erger; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 62,3 miljoen. Alweer waren er nieuwe verliezen, nu van de ongelofelijke omvang van € 58,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2014: € 16,9 miljoen) van ruim 3 jaar. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat een enorme knoeiboel! Inmiddels is door al deze onroerendgoedspeculaties het Eigen vermogen van de gemeente gedaald naar een negatief bedrag van 5 miljoen. De gemeente is failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 2,8 miljoen over. Alweer waren er verliezen, nu van € 5,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijna eenderde van de opbrengst van de stevig verhoogde Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 18,2 miljoen. Weg belastinggeld! Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 12 miljoen ging dus grotendels op aan andere doeleinden dan waarvoor het bestemd was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 6,5 miljoen. Alweer waren er verliezen, nu van € 9,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 18,3 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,3 miljoen. In werkelijkheid was het nog mooier; in werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 18,2 miljoen (waarvan winst bij de verkoop van de Enexis- en de Vitens-aandelen van € 9,8 miljoen.). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 19,2 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 20 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 16 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 9 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 15 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 20 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Almelo dd. 28 februari 2002
Terug > begin