Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS
Alkmaar

Een ongeruste inwoner van Alkmaar vroeg Leo Verhoef te bekijken of zijn eigen gemeentebestuur hem wel goed informeerde over de inkomsten en uitgaven en de financiŽle positie van zijn gemeente.
Leo Verhoef constateerde dat ook de jaarrekeningen van gemeente Alkmaar misleidend zijn. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.

In de jaarrekening 2004 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over dat jaar van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er € 5,9 miljoen overgehouden. Boekhoudfraude dus van € 4,3 miljoen. Blijkbaar mochten de inwoners van Alkmaar niet weten dat 20% OZB minder ook voldoende was geweest.
Dus stuurde Leo Verhoef z'n bevindingen aan de gemeenteraad. Dat deed hij al eerder met zijn bevindingen over de jaarrekeningen 2000 en 2001. Over die jaren meldde het gemeentebestuur toentertijd een overschot van € 29,4 miljoen, terwijl dat in werkelijkheid € 42,2 miljoen was. Leo Verhoef veegde in zijn brief van 9 december 2002 de vloer aan met de reactie van het gemeentebestuur op zijn bevindingen. Het mocht niet helpen.
Ook de jaarrekening 2005 was weer misleidend. Niet een overschot van € 1,6 miljoen, maar van € 5,9 miljoen.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Niet een overschot van € 11,2 miljoen, wat het gemeentebestuur iedereen wilde doen geloven, maar een overschotje van slechts € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde 10,9 miljoen aan opgegaan?
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 24,1 miljoen over. Met geknoei in de cijfers moest blijkbaar gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 16,4 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juli 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 9,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 6,1 miljoen opgegaan? (Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 16,8 miljoen; dat had dus best "ietsjes" minder kunen zijn!).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Alkmaar opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 29 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 8,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 23,7 miljoen (waarvan winst van € 47,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 23,7 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 17,1 miljoen; die was dus totaal onnodig!).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Alkmaar opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 15 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,8 miljoen. Belangrijke oorzaak van het verlies waren verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 7,5 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,2 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 14,7 miljoen aan opgegaan? Al-met-al missen we over de jaren 2010-2012 inmiddels € 17,8 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 7,5 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Inmiddels stapelen de verliezen zich (on)behoorlijk op!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 november 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 11,2 miljoen aan opgegaan? Al-met-al missen we over de jaren 2010-2013 inmiddels € 29,0 miljoen belastinggeld.
Opvallend: in de balans per 01.01.2013 zijn opeens de verplichtingen uit hoofde van vooruitontvangen erfpachtgelden niet meer onder de verplichtingen opgenomen, waardoor het Eigen vermogen opeens optisch steeg met zo'n € 44 miljoen. En dat met een goedkeurende accountantsverklaring! Hoe durven ze!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2014.  Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 34,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 4,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten? Al-met-al missen we over de jaren 2010-2014 inmiddels € 57 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels met voormalige gemeenten Schermer en Graft-DeRijp gefuseerde gemeente) meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. In een latere versie meldde het gemeentebestuur op grond van nieuwe feiten een voordelig saldo van € 8,3 miljoen, terwijl in werkelijkheid er een verlies was van € 0,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,4 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur "verkocht" een begroting met een gemeld voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 5,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 juli 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 5 juli 2018
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 6 september 2017
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 30 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 9 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 2 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 12 november 2013
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 15 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 29 juni 2009
- Brief van gemeenteraad van Alkmaar dd. 27 augustus 2008
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 4 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 17 november 2005
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 9 december 2002
- Brief van college van b&w van Alkmaar dd. 28 november 2002
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 4 september 2002
- Brief van gemeenteraad van Alkmaar dd. 1 juli 2002
- Brief aan gemeenteraad van Alkmaar dd. 28 februari 2002
Terug > begin