Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Achtkarspelen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Achtkarspelen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 3,5 miljoen was dus bijna geheel onnodig.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 3,6 miljoen. Ook dat had minder kunnen zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 februari 2009. De gemeenteraad stuurde een dom briefje terug met allerlei onzin over "eigenheid van de gemeente" en zoiets als "de principes van bestedingshuishouding" en "bedrijfseconomische principes". Een misleidende jaarrekening is en blijft een misleidende jaarrekening.
En dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Blijkbaar mochten we niet weten waar de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,7 miljoen aan besteed zijn.
En dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Blijkbaar mochten we niet weten waar de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 5,1 miljoen aan besteed zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2010. Naar aanleiding daarvan reageerde de gemeenteraad met een uiterst domme reactie (waarin de gemeenteraad overigens niet ontkent dat Leo Verhoef gelijk heeft!). Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad hiervoor met zijn reactie van 6 oktober 2010. De gemeenteraad deed niets, behalve de brief meteen in de prullenbak gooien ("voor kennisgeving aangenomen"); het heeft allemaal een niveau van driekeer niks.
En dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Blijkbaar mochten we niet weten waar de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,5 miljoen aan besteed zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 oktober 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
En dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 4,8 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Inmiddels missen we over de afgelopen zes jaar zo'n € 16 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2014. Zonder dat de gemeenteraad de brief van Leo Verhoef had behandeld, liet de griffier per kerende post weten dat de raad niets ging doen, omdat er een of andere wet zou bestaan (een of ander BBV) die het gemeentebestuur zou dwingen in de jaarrekeningen en begrotingen te liegen en te bedriegen over de werkelijkheid en over het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten. De griffier erkent dus dat wat in de jaarrekening staat, leugen en bedrog is. Laat de gemeenteraad van Achtkarspelen zich echt de wet voorschrijven door zo'n onbenullige griffier?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,9 miljoen. Inmiddels missen we over de afgelopen zeven jaar zo'n € 20 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 november 2015. Alweer, zonder dat de gemeenteraad de brief van Leo Verhoef had behandeld, liet de griffier per kerende post weten dat de raad niets ging doen, omdat de jaarrekeningen van gemeenten zouden moeten voldoen aan een of ander BBV. Nou, en? Daar had Leo Verhoef het helemaal niet over! Leo Verhoef meldde dat als je de cijfers van de jaarrekening goed optelt en aftrekt, er een heel ander saldo van opbrengsten en kosten tevoorschijn komt dan wat het geemeentebestuur meldt. Dat is iets heel anders.  Laat de gemeenteraad van Achtkarspelen zich nu weer de wet voorschrijven door zo'n onbenullige griffier?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief van griffier van Achtkarspelen dd. 1 december 2015
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 20 november 2015
- Brief van griffier van Achtkarspelen dd. 17 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 9 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 18 september 2013
Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 7 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 10 oktober 2011
- Brief van gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 4 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 6 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 24 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 28 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 17 april 2009
- Brief aan gemeenteraad van Achtkarspelen dd. 3 februari 2009
Terug > begin