Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Aalten

Ook de jaarrekeningen van gemeente Aalten zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 0,5 miljoen overgehouden.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er € 8,2 miljoen overgehouden.
Samengevat:  het gemeentebestuur suggereert in de jaarrekeningen 2005-2006 dat de gemeente in die jaren precies quitte heeft gespeeld. In werkelijkheid was er € 8,7 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting was in die twee jaar € 5,6 miljoen. Die was totaal overbodig. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers voorkomen worden dat de burgers van Aalten dat in de gaten kregen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Aalten met zijn brief van 24 april 2007. De gemeenteraad liet niet van zich horen. Die vond het blijkbaar prima. Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met  zijn brief van 4 juli 2007 opnieuw. Die reageerde met een uiterst merkwaardige brief van 12 september 2007. Niets van wat Leo Verhoef beweert, wordt ontkend. Integendeel. Maar dat hadden ze zelf niet door.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 3,5 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,9 miljoen was dus totaal onnodig. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 augustus 2008. De gemeenteraad gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 0,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 2,9 miljoen besteed? Inmiddels kunnen we constateren dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in de jaren 2005-2008 van € 11,6 miljoen dus totaal onnodig was. (De gemeente hield in die periode € 12,7 miljoen over!) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 september 2009. Die verscheurde de brief meteen ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 23,4 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 22,7 miljoen (waarvan winst van € 27,2 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 4,5 miljoen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen was dus alweer totaal overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 18,0 miljoen. Weg belastinggeld! Wat is hier gebeurd wat we niet mochten weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juni 2011. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"), want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juni 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Ten minste waren er verliezen van € 1,1 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2013. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde vol trots een voordelig saldo van opbrengsten en kosten, namelijk van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Ten minste waren er opnieuw verliezen, opnieuw van € 1,1 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Opnieuw waren er verliezen, nu van € 1,6 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Al-met-al zijn we in de jaren 2008-2014 inmiddels zo'n € 33 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 juli 2016. Geen reactie.
Later is de jaarrekening op basis van nieuwe feiten herzien. In de herziene jaarrekening presenteerde het gemeentebestuur opnieuw een voordelig saldo van € 0,2 miljoen, terwijl onderzoek van de herziene jaarrekening laat zien dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,1 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend: het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,8 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 september 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 13 september 2018
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 4 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 20 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 17 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 12 juni 201
- Brief van gemeenteraad van Aalten dd. 8 juli 2011
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 15 juni 2011
- Brief van gemeenteraad van Aalten dd. 27 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 14 september 2009
- Brief van gemeenteraad van Aalten dd. 11 september 2008
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 19 augustus 2008
- Brief van gemeenteraad van Aalten dd. 12 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 4 juli 2007
- Brief aan gemeenteraad van Aalten dd. 24 april 2007
Terug > begin