Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Aalburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Aalburg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,1 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,3 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 27 oktober 2007. Leo Verhoef ontving slechts een wazig en ontwijkend briefje van het college van b&w. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2007-2010 de verantwoording over € 5,2 uitgaven van belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2 miljoen (waarvan winst van € 1,2 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,9 miljoen (waarvan winst van € 0,5 miljoen bij de verkoop van de Intergas-aandelen).
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. Inmiddels missen we over de periode 2007-2014 de verantwoording over uitgegeven belastinggeld van € 6,5 miljoen. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 november 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Aalburg dd. 18 november 2015
- Brief van college van b&w van Aalburg dd. 7 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Aalburg dd. 27 oktober 2007
Terug > begin