Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Aa en Hunze

Ook de jaarrekeningen van gemeente Aa en Hunze zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 februari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 13,8 miljoen over (waarvan winst van € 12,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen was dus - ook al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal onnodig.) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, totaal oninteressant; het gaat over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Waar is het verschil gebleven? Al met al zijn we in de jaren 2007-2010 € 10,7 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2011 € 3,3 miljoen; die was dus grotendeels overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,5 miljoen over, ondanks de verliezen van € 1,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 3,3 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van ruim € 2 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie! (Meer dan de helft van de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 3,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Er waren nieuwe verliezen, nu van € 3,4 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie! (Bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 3,6 miljoen.) Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over, en dat dankzij de overgehouden WMO-gelden van € 1,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,0 miljoen en was dus nagenoeg geheel overbodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 31.000 over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Aa en Hunze dd. 27 september 2016
- Brief aan gemeenteraad van Aa en Hunze dd. 19 november 2015
- Brief aan gemeenteraad van Aa en Hunze dd. 16 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Aa en Hunze dd. 28 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Aa en Hunze dd. 3 februari 2009
Terug > begin